E-Ticarette Markalaşmak

Blog İçeriği

E-TİCARETTE MARKA NEDİR?

Marka algıdır! Birbirinden farklı ihtiyaçları karşılamak için birbiriyle benzer özellikleri olan ürün ve hizmetlerin kullanıcı  beğenisi ve tercihlerine sunulduğu günümüzde  firma, kurum ve kuruluşlar kullanıcı  tarafından tercih edilebilir olmak için birbirleriyle rekabet ediyorlar. Tüm bu işletmelerin özellikleri bakımından benzer olan ürün ve hizmetleri diğer rakiplerinden farklı olma çabaları “marka” deyimi ile karşılık buluyor.

E-Ticaret ve Marka arasında nasıl bir bağ var peki ? Adı üstünde Elektronik ticaret yine elektronik yani dijital markalar ya da markasını dijitale taşımak isteyenler için büyük ve fırsat dolu bir iş kolu.

E-TİCARET İÇİN DİJİTAL MARKALAŞMA KAVRAMI:

 • Dijital markalaşma, Etkileşimsel markalaşma ve dijital pazarlamanın birleşimi olan marka yönetimi işidir. İnternet tabanlı işlerin de dahil olduğu dijital alemde marka geliştirmek için online pazarlama, veri tabanlı uygulamalar ya da medya içerikleri kullanılmaktadır.
 • Dijital kanallar ve uygulamalar (İnstagram, Youtube, Facebook) , bir markanın birden çok kanalda marka iletişimini sürdürmesini sağlar. Dijital alemde oluşturulan marka bilinci satışları yönetmenin yanında marka tanınırlığı, imajını ve marka sadakatini oluşturmayı amaçlar. Dijital marka olan işletmeler, firma ve kuruluşlar kısacası sanal ortamda kurumsal kimliği olsun isteyenler için elzem kazanan bir kavramdır. Kısa bir tanımla Kurumların markalarını ifade ederken üretip geliştirdikleri; web siteleri, uygulamalar, videolar kampanyalar vb. içeriklerin tamamı dijital markalaşma odağındadır.
 • Dijital markalaşma, “dijital pazarlama ve marka yönetimi- iletişimi” kavramları içinde yer alan süreç veya uzmanlık alanlarının entegre çalışarak gerçekleştirilmesidir. Dijital markalaşma süreci Web 2.0 ile gelişen teknolojiler ve beraberinde geleneksel marka iletişimi süreçlerinden aynı anda beslenebilir. Bu kavram için asıl olan dijitaldir. Bu nedenle firma kurum ve kuruluşlar için varılması gereken bir sonuçtur, hedef niteliği taşır.

eticarette_markalaşmak_eihracat_ile_yurtdışına_açılmak_eticarette_dijital_pazarlama_sosyal_medyanın_markalaşmaya_etkisi

E-TİCARET İÇİN SADECE DİJİTAL BİR MARKA OLMAK YETERLİ Mİ ?

E-ticaret yapan kurum, kuruluş, işletme, kobi ya da şahısların Markalarını oluşturmadan veya geliştirmeden önce bazı dikkatet etmesi gereken metrikler vardır bunlar sırasıyla:

 1. Marka Pazaryeri Seçimi

 E-ihracat, E-ticaret pazarlamada hedef pazarı seçmeyi amaçlayan bir firmanın üzerinde durması gereken konuları şu şekilde sıralamak mümkündür

 • Firmanın olanakları (kısıtlı olup olmaması) Üretim Kapasitesi gibi
 • Ürün/hizmetin özellikleri (rakip ürünlere benzeyip benzememesi) Lezzette, tasarımda, paketlemede ayırt edici fark gibi
 • Ürünün sürdürülebilirliği. Sürekli ihtiyaç, mevsimsel ürün, anlık trendler gibi
 • Pazar yapısı (tüketici ihtiyaçlarına cevap verip vermemesi. Erkek nüfusunun fazla olduğu yerde kırmızı ruj satmak gibi
 • Rekabet şartları (rakiplerin stratejileri) konum,hammadde,fiyat, alışılmış marka bilici gibi

Firma içinde ve dışında bu etkenler dikkate alınarak her durum için en uygun strateji belirlenmelidir.

 1. Marka Konumlandırma:

 • Firma hedef pazar olarak hangi konumda olacağına karar vermelidir.
 • Bir ürünün pazar konumu, o ürünün rakiplerinin ürünlerine göre tüketicinin zihnindeki yeridir. Ürünün niş nitelikleri yada faydalarına veya kullanım statüsüne göre konumlandırma yapabileceği gibi; doğrudan büyük rakibe karşı yada o büyük rakipten farklı bir yönde konumlandırma da yapılabilir.
 • Konumlandırma yapmak için ilk olarak tüm rakiplerin özellikleri ve sahip olduğu konumu doğru ve eksiksiz olarak tespit edilmelidir. Sonrasında firma kendi ürün/hizmeti için bir konum belirler. Bu safhada kendi ürününün konumunu belirlerken, rakiplerin sunmadığı ama hedef pazarın tercih edeceği tüketici faydalarını ortaya koyabilmelidir. Bu yolla, tüketicilerin rakip ürünlerini değil, kendi ürün ve hizmetini satın almalarının kendi yararlarına olduğunun altı çizilerek, tüketicinin etkilenmesi mümkün olacaktır. Diğer bir deyişle hedef pazara sunulacak ürün ve hizmetin rakiplerin ürün ve hizmetlerine göre farklılıkları, üstünlükleri, neden tercih edilmesi gerektiği teknikli, sistemli ve bilinçli olarak bir strateji planlaması tarzında önceden düzenlenmelidir
 • Yabancı müşterilerin, firmanın sunduğu ürün ve hizmetlere ihtiyaç ve gereksinim duyup duymadığı yani ürün ve hizmete olan talep,
 • Mevcut pazar sınıfındaki benzer ürün ve hizmetleri sunan diğer firmalar yani rekabet
 • Hedef pazar olarak belirlenen ülkedeki ekonomik şartlar
 • Hedef pazar olarak belirlenen ülkenin sosyokültürel yapısı

E-TİCARETTE MARKA OLMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GERKENLER:

E-Ticarette Marka Olmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Marka Adı: Marka adı, markanın ürettiği ürünün özelliklerini müşterilere sundukları vaatler ile birleştiren kavramdır. Markanın ismi hedef pazara değerli bilgiler aktarmasından ötürü dikkatli seçilmek zorundadır. İsmin ayırt edici, akılda kalıcı, anlaşılması kolay ve söylenmesi kolay olmasıdır
 2. Sembol ve Logo: Sembol ve logo, markaların gözümüz ile görebildiğimiz ama sözlerle söyleyemediğimiz kısımlarıdır. Güçlü bir sembol veya logo markanın kimliğine güç katar, insanların hafızalarına daha kolay kazınmasını ve unutulmamasını sağlar. Logo markanın veya işletmelerin şekilsel açıdan görünümü ifade eder. Logo güzel bir şekilde tasarlanırsa, hem işlevsel ihtiyaçları hem de şekilsel ihtiyaçları birlikte kapsar. Markanın ve logonun birlikte kullanımının yansıtması gerekenler kurumsal değerler ve niteliklerdir.
 3. Slogan: Sloganlar genellikle bir marka için oluşturulmuş, markayı betimlemekte ve tanımlamakta yardımcı olan kısa sözcük gruplarıdır. Örneğin; Vezüve ile birlikte hep daha iyiye.
 4. Renk: Renklerde tıpkı diğerleri gibi müşterilerin akıllarında markanın hatırlanabilmesi için katkılar sağlar, aynı zamanda markanın da müşterinin zihninde oluşturmak istediği algıyı eksiksiz oluşturabilmesine olanak sağlar.
 5. Ambalaj ve Paketleme: Ambalajlar görsel olarak bir dikkat yaratmak amacı ile fazlasıyla önemli bir konuma gelmiştir. Ambalajlar, estetik açıdan müşterilerin gözüne hitap etmelidir.
 6. Kaliteli Fotoğraf ve video çekimleri: Ürünü görmeden tanımak ve almak isteyen tüm kullanıcılar öncelikli olarak ürün fotoğraflarına odaklanırlar. Marka ürünü nasıl anlatıyorsa ürün görselleride o kalitede olmalı. Basit Çikolata reklamlarında bile koskaca bir aileyi bir masasa kahvaltı yaparken görürüz ya da pırlanta yüzükleri ihtişamlı kutularda koyu arka fonlarda ışık saçarken.
 7. Görünürlük: Kullanıcıların çoğunluğu istediği her şeye hemen sahip olmak ister. Alternatiflerin fazla olduğu yoğun rekabet ortamında en ulaşılabilir olan her zaman en önde olandır. Hızlı kargo seçenekleri özel gönderim usulleri dijital markaların olmazsa olmazıdır.

E-Ticaret denildiğinde akılmıza ilk gelenlerden biri sosyal platformlar olmalı. Sosyal medyanın e-ticarete olan etkisi göz ardı edilmeyecek kadar kıymetlidir.

E-ticaret, Marka ve Sosyal Medya

Markalar, gelişen ve günümüzde tüketiciler tarafından çok tercih edilen web araçları olan sosyal medyada ürünlerini pazarlamaya sunmaktadır. Bu durumun temel sebebi hedef kitlenin içinde olduğu bu alanda da markaların ilgi görmesini sağlamalarıdır. Hedef kitlenin gün içesinde kullandığı sosyal medya ortamlarında markaları veya satıcıları bulması, incelemesi ve dönütler vermesi kolaylaşmaktadır. Tüketicilerin deneyim ve fikirlerinin önemsendiği günümüzde, markalar bu fikir ve deneyimleri yorumlardan veya marka ile direkt iletişime geçen tüketicilerden öğrenebilmektedir. Sosyal medya üzerinde markaların açılabilecek sahte hesaplardan ayrımını ise markaların, tüketici ile kurdukları iletişim sağlamaktadır. Pazarlama stratejisinde önemli olan ürünün tanıtımı, fiyat belirleme, kampanya yapma ve ürünün tüketiciye ulaştırılmasıdır. Sosyal medya bu konularda marka ile tüketicinin birebir iletişimde kalmasını ve böylece tüketicinin markayı tekrar tercih etmesini sağlamaktadır. Bu durum da yine pazarlama stratejisinden, müşteri değeri, müşterinin tercih edeceği ücretlendirme, müşterinin kullanımına görelik ve müşteri ile irtibat konularının pazarlamada öncelik olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

eticarette_markalaşmak_eihracat_ile_yurtdışına_açılmak_eticarette_dijital_pazarlama_sosyal_medyanın_markalaşmaya_etkisi

Dijital Marka Verimliliği

Dijital marka verimliliğini artıran en önemli unsurların başında iletişim gelmektedir. Marka ürünlerinin ve markasının tanıtımını yaparak, tüketici ile doğrudan veya dolaylı olarak iletişime geçmektedir. Tüketici ile marka arasında etkin bir iletişim kurulduğu zaman tüketici markaya itibar etmektedir. Güven uyandırıcı iletişim sonucunda tüketici markanın ürünlerini satın almaya yönelmektedir. Markanın tüketici ile kurduğu doğru iletişim tüketicinin, markayı daha sık tercih etmesini sağlamaktadır.

Dijital Reklam Kullanımı Geleneksel reklamcılığa göre dijital reklamcılık markanın daha uygun ücretler ödeyerek, daha fazla kitlenin kolayca markaya ve ürünlere ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca dijital reklamların kontrol edilebilir, düzenlenebilir olması ve reklam başarısının ölçülebilir analizlerinin yapılabiliyor olması markalar için avantaj haline gelmektedir. Fakat dijital reklamların bir dezavantajı da bulunmaktadır. Bu dezavantaj internet kullanıcılarının dijital reklamlar ile karşılaşmamak için engelleyiciler kullanmalarıdır. Bu duruma rağmen sosyal medya araçlarının reklam fırsatları markaların pazarlama stratejilerinde önemli konumdadır. Markalar, sosyal medya reklamlarını konvansiyonel reklamcılığa göre daha çok tercih etmektedir. İnternet kullanıcılarının daha çok tercih ettiği sosyal medya araçları olan Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, markalar içinde birer reklam alanıdır. Facebook’un ise markalar için çeşitli reklam yöntemleri bulunduğun markalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Dijital reklamcılık hedef kitlenin ürünü hızlı bir şekilde fark edip, satın almasını ve aldığı ürün hakkında olumlu ya da olumsuz yorumlarının markaya ulaşmasını sağlamaktadır. Bu durum dijital reklamcılığın daha ölçülebilir olduğunu göstermektedir. Sosyal medya araçları markayı hangi cinsiyetin, hangi yaş grubundaki kullanıcıların daha çok takip ettiğini, daha çok içerikleri beğendiğini ve daha çok satın alma linklerine ulaştığını analiz edebilmektedir. Bu da markanın hedef kitlesiyle uyumu ve hedef kitlenin genişletilmesi için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Ayrıca markanın rakipleri karşısındaki durumlarını, kullanıcıları satın almaya yöneltme derecelerini de görmektedirler. Hedef kitledeki satın alma eğilimi markanın iletişiminin yanı sıra markanın sosyal medya faaliyetlerine, hedef kitleye uygun içeriklerine ve itibar yönetimine de bağlı olmaktadır.

seyda_nur_erdogan_vezüve
Seydanur Erdoğan
E-Commerce Manager

Paylaş :

Son Bloglarımız
Bültenimize abone olmak için
Desteğe mi ihtiyacınız var?