fbpx

E-İhracatta Devlet Destekleri

Blog İçeriği

GÜNCEL E-İHRACAT DEVLET DESTEKLERİ

Ticaret bakanlığınca yürütülecek E-İhracat destekleri hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; şirketlerin, online pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması yurtdışındaki pazar ve pazaryerlerinde Türk ürün ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi, tanıtılması, yurtdışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda şirketlerin e-ihracat süreçlerini gerçekleştirmeye katkı sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Peki bu destekler nelerdir? Gelin blog yazımızda kararda yer alan destekleri tek tek inceleyelim:

 • Pazara Giriş Rapor Desteği:

Bu destek kapsamında; e-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri pazara giriş rapor desteği alabilecektir. Sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin şirketlerin yapacağı giderlerin, %50 oranında yıllık 1,5 milyon TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

 

 • Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

E-İhracat destekleri kapsamında en önemli maddelerden birisi bu diyebiliriz. E-İhracat yapılırken gönderilecek ürünlerin hızlı teslimatı ve e-ihracat iade süreçlerini yönetmek için kiralanan yurtdışındaki depolara ilişkin kira giderleri de desteklenecektir. E-İhracat sürecinde iade süreçleri ve ara depo büyük önem arzettiğinden önemli desteklerden bir tanesidir.

Bu destekten yararlanma şartları:

 • Her birim başına %50 oranında ve her bir ülke için en fazla 3 yıl destek sağlanacaktır.
 • Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilir. Bu kaleme yıllık 5 milyon liraya kadar destek verilecek.
 • Şirketlerde yıllık 7.5 milyon liraya, pazaryerlerinde 15 milyon liraya, e-ticaret sitelerinde ve e-ihracat konsorsiyumlarında 25 milyon liraya kadar olacak.
 • Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Biliyoruz ki e-ticaret de satışların büyük oranı, dijital reklamlar sayesinde oluşuyor. Şirketler, e-ihracat konsorsiyumları ve e-ticaret siteleri yurtdışı pazaryerlerinde satış artırmak için kullandığı dijital reklam giderlerini yapılan satışlarının %20’sini aşmayacak şekilde %50 oranında ve her pazaryeri için 3 yıl destek alabileceklerdir.

 • Şirketlerde yıllık 7 milyon 500 bin lirayı,
 • E-ticaret sitelerinde 15 milyon lirayı,
 • E-ihracat konsorsiyumlarında ise 25 milyon lirayı geçmeyecek.
 • Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurtdışı pazaryerleri ve yurdışı pazaryerleri için yurtiçinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderler karşılanacaktır.

 • En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için %50 oranında,
 • Pazaryeri başına 3 yıl süre ile,
 • Bir entegrasyon için de en fazla 200.000 TL’ye kadar destek sağlanacak.
 • E-İhracat Tanıtım Desteği

Kuruluşların e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin İhracat Genel Müdürliği tarafından uygun görülen yurtdışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması için verilecek bir destek kalemidir. Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri;

 • Aynı anda en fazla 2 proje için geçerli olmak üzere
 • Proje başına en az 1, en fazla 4 yıl geçerli olacak şekilde
 • 4 milyon TL’ye kadar, %75 oranında destek sağlanacaktır.
 • Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Bilindiği üzere pazaryerlerinde satış yaparken, pazaryerleri yapılan satışlardan belli oranda komisyon keser. Bu komisyon tutarı hem ülkeye hem de pazaryeri platformuna göre değişiklik göstermektedir. Şirketlerin, E-İhracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin yurtdışı pazaryerleri üzerinde gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki komisyon giderleri;

 • 3 yıl süresince
 • %50 oranında

Desteklenecektir.

Bu komisyon destek tutarı şirketlerin kademelerine göre yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2.5 milyon TL’yi, E-İhracat konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL’yi geçmeyecektir.

 

 • Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Yeni E-İhracat destekleri arasında ‘’ Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği’’ de bulunuyor.

Aynı şekilde şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, ve perakende e-ticaret sitelerinin hedef ülkenin yurtdışı pazaryerinde online mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri;

 • Her ülke için 3 yıl süresince,
 • %50 oranında
 • E-İhracat konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL’ye,
 • Şirketler ve perakende e-ticaret siteleri için ise yıllık en fazla 1.5 milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

E-İHRACAT DESTEKLERİNDEKİ ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Bu karar kapsamında belirtilen destek oranları, bakanlıkça E-ihracata yönelik belirlenen hedef ülkeler için 20 puana kadar arttırılabilecek. Aynı zamanda bu destekler ilgili ülkeler bakanlıkça belirlenen hedef ülkeler listesinde yer aldığı sürece uygulanacaktır.
 • Destek üst limitleri her yılın başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.
 • Bakanlık bu desteklerden yararlananların faaliyetlerini izleyecektir. Eğer faaliyetlerin karara uygun yürütülmediği tespit edilirse destek başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Bu kararın kapsamında tanımlanan, 18.05.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren ‘’Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar’’ kapsamında desteklenen pazaryeri ve perakende e-ticaret siteleri bu kararın yayımından itibaren Bakanlıkça belirlenen süre ve usulde bu karar kapsamındaki desteklere başvurabilirler.

E-İhracat Desteklerinden Kimler Yararlanabilir?

 • E-İhracat konsorsiyumları
 • Perakende e-ticaret siteleri
 • B2B Platformları
 • Online Pazaryerleri

Sonuç olarak bu karar kapsamında;
E-İhracat konsorsiyumları oluşturulacaktır. E-ihracat konusunda ürün potansiyeli olan ancak gerek bilgi eksikliği, gerekse nitelikli insan kaynağı açığı yaşayan şirketlerin ürünlerinin ekosisteme dahil edilmesi sağlanacaktır.

Türkiye E-İhracat platformu kurularak Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınması ve ihracatçıların siparişlerini bu platformlar uzerinden alabilmesi sağlanacaktır ve teşvik edilecektir.

 

 

Vezüve e-ihracat departman hizmetiyle yurtdışı pazarlarına açılırken sizlere destek olur. Markanıza değer katar!

seyda_nur_erdogan_vezüve
Seydanur Erdoğan
E-Ticaret Direktörü

Paylaş :

Son Bloglarımız
Bültenimize abone olmak için