Vezuve E-İhracat

Blog İçeriği

FULFİLLMENT (Sipariş karşılama)

Bir ürünün sipariş verildikten sonra müşteriye teslimine kadar geçen sürecin tamamıdır. Fulfillment , dağıtım ve lojistiğide tanımlamak için kullanılabilir. Esas anlamı işletmelerin müşterilerinin siparişlerine cevap verme şeklini ifade eder.

 4 temel alanı vardır:

 • Depolama süreci
 • Lojistik faliyetler
 • Sipariş kordinasyonu
 • Müşteri ilişkileri
 

DEPOLAMA SÜRECİ:

Satışı yapılacak ürünün sipariş gelene kadar ürüne zarar gelmeyecek şekilde uygun paketlemelerle doğru şekilde saklanmasını kapsar. Depolamaya yönelik geliştirilen modern yazılım programları ile tüm malzemelerin özellikleri, miktarı, kullanım tarihleri ve depo içindeki lokasyonu bilgisayarlar yardımıyla izlenebilmektedir. Barkod cihazları, ısı ve nem ölçer cihazlar, el terminalleri gibi donanım teknolojileri de depolanan stokların korunmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Esasında tüm bu teknolojilerin gelişmesi, işletmelerin stoklara ilişkin mali bir zarara katlanmamak için depolama faaliyetlerine verdikleri önemle orantılıdır. Bu  sayede ürünler vaktinde ve zarar görmemiş halde müşteriye teslim edilebilir.

LOJİSTİK FALİYETLER:

Lojistik, “taşımacılık, depolama, paketleme ve katma değerli hizmetler, muayene, gözetim ve denetim, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta ve gümrük faaliyetlerinin bütünüdür”

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki her iki yöne doğru hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanmasıdır. Aşamaları şunlardır:

 • Gümrük işlemlerinin verimliliği
 • Ticari taşıma faaliyetlerine ilişkin altyapı kalitesi
 • Sevkiyat fiyatlarında rekabet kolaylığı
 • Lojistik hizmet kalitesi
 • Sevkiyat işlemlerinin izlenebilirliği
 • Zamanında teslimat

Karayolu Taşımacılığı:

Karayolu taşımacılığı, malın çıkış noktasından teslimat noktasına aktarmasız, belirlenen zamanda ve güvenilir bir biçimde ulaştırılmasını sağlar ve diğer taşımacılık türlerine göre araç kontrolünün kolay olması sebebiyle ithalatçı ve ihracatçı taleplerine daha iyi cevap vermektedir. Karayolu taşımacılığı, yolcu, kargo ve kurye taşımacılığı olarak da sınıflandırılabilir. Bununla birlikte şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası olarak da sınıflandırılabilir

Karayolu taşımacılığı diğer taşımacılık yöntemleri ile kıyaslandığında trafik ve çevre faktörlerinden kolay etkilenebilmesi ve çoğu zaman maliyet açısından dezavantajlı durumda olmasına rağmen hızlı teslimat ve istenilen yere teslimat sürecinde avantaj sağlamaktadır.

Deniz taşımacılığı;

 büyük oranda sanayi hammaddesinin taşındığı yüksek hacim ve miktarlardaki yüklerin tek seferde taşımasına olanak sağlayan bir taşıma türüdür. Ayrıca taşınan ürünlerin az zayiatlı olması, çevre kirliliğinin diğer taşıma türlerinden düşük olması ve yolcu / km, ton / km başına diğer taşıma türlerine göre daha az enerji tüketmesi denizyolu taşımacılığının başlıca özellikleri arasındadır. Deniz taşımacılığı hava yoluna göre 14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 3,5 kat daha az maliyetlidir. Bu sebepten dünyada en çok tercih edilen taşıma şeklidir.

Havayolu Taşımacılığı:

Hava taşımacılığı malların, malzemelerin ve insanların hava yoluyla taşınması olarak tanımlanmaktadır. Hava taşımacılığı dünyanın herhangi bir yerine saatler içerisinde ulaşmayı sağlamaktadır. Bu sistem genellikle yüksek katma değerli ve küçük hacimli ürünler için tercih edilmektedir. Havayolu ulaşımının, sabit ve değişken maliyetlerinin yüksek olması mesafesi kısa olan sevkiyatlar için bu ulaştırma türünü gereksiz kılmasına rağmen terminal ücretleri gibi değişken maliyetlerin azalması ürün hacmindeki artışla birlikte mümkün olabilmektedir.

Demir Yolu Taşımacılığı:

 Demiryolu taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine göre daha ucuz olmasının yanında yavaş bir taşımacılık türüdür. Deniz yolundan sonra en ucuz taşıma türüdür.  Demiryolu yapım maliyetinin yüksek olması nedeniyle sınırlı yerlerde hizmet verebilmektedir. Genellikle Tarım ve orman ürünleri ile demir ve kömür gibi madenler demiryolu taşımacılığıyla yapılmaktadır. Diğer taşıma türlerine göre çevre dostudur. Kaza oranı karayoluna oranla daha düşük olan demir yolu taşımacılığı yüksek tonajlı yük taşımacılığına elverişlidir

Boru Hattı Taşımacılığı:

 Boru hattı taşımacılığı genellikle ham petrol, doğalgaz, su, motorin ve benzin gibi enerji ürünlerinin taşınmasında kullanılan taşımacılık türüdür. Yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte yüksek kapasiteye sahip olan boru hattı taşımacılığı, uzun vadeli taşımacılık planlarına uygun bir yapıdadır. Genellikle devletlerarasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Boru hattı taşımacılığında tesis maliyetinin yüksek olmasına rağmen, petrol ve doğalgaz, hızlı ve güvenli bir şekilde taşınabilmektedir. Sürekli gelişim içerişinde bulunduğumuz çağımızda enerji ihtiyaçlarının özellikle petrol ve doğal gaz ihtiyacının hızlı, sürekli ve güvenilir bir şekilde taşınması boru hattı taşımacılığını zorunlu hale getirmiştir.

Tedarik zincirleri giderek karmaşıklaşırken, 4PL servis sağlayıcıların da yetersiz kalacağı öngörülmektedir. Teknoloji ve yapay zekanın da lojistik süreçlerinde aktif olarak yer almaya başlamasıyla tedarik zincirine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Otomasyon sistemleri sayesinde lojistik firmalarına ve müşteriye gerçek zamanlı ve bütünsel bir görüş netliği sağlanmaktadır. Veriler tedarikçiler için genel bir ağ sisteminde birleştirilerek daha efektif bir depolama ve taşımacılık sistemi sunmaktadır.

SİPARİŞ KORDİNASYONU:

Siparişi olan ürünlerin, depolama alanından manuel veya otomatik olarak toplanması sürecine verilen addır. Kısaca 3 süreç:

 1. Müşteri, siparişi otomatikleştirilmiş bir form aracılığıyla verir. Bir satış ekibi üyesi, bilgileri denetler ve siparişi doğrular
 2. Bir depo çalışanı, sevkiyat bilgilerini doğrular, fatura oluşturur ve siparişi alma, paketleme ve sevk etme sürecini kapsayan sipariş yönetimini gerçekleştirir.
 3. Envanter düzeyleri, işletmenin talepleri doğrultusunda değiştikçe izlenir

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ:

Müşterinin sorularına cevap vermek, satın alınan ürünün müşteriye gönderiminde hangi aşamalarda olduğunu bildirmek, iade ya da değişim gibi durumlarında müşteri ile sağlanan tüm iletişimi kapsayan süreci mail, mesaj ya da çağrı merkezi aracılığıyla müşteriye ve satıcıya bildirmeyi kapsar.

Nursu Özdemir
E-Ticaret Uzmanı