İhracat Yaparken Gerekli Kalite Belgeleri

Blog İçeriği

İHRACAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhracat yaparken ürünlerinizin ülkelere göre değişen bazı standartlara ve sertifikasyonlara ihtiyacı olabilir. Bu kalite sertifikalarının bazıları zorunlu bazıları ise ürünlerinizin kaliteli ve güvenilir olduğunu göstermek amaçlıdır. İhracat yaparken sıklıkla duyacağımız belki sertifikasyon ve belgelendirmeleri bu blog yazısında sizler için inceledik.

CE Belgesi:

Avrupa Ekonomik Alanında serbest olarak dolaşan ürünlerin çoğunda CE harflerini görebiliriz. Bu gördüğümüz CE işaretinin anlamı ürünlerin Avrupa’ya uygun olduğudur. Bu işaret ürünün minimum güvenlik, sağlık ve çevre koruması standartlarına göre denetlendiğini göstermektedir. Bu aynı anda tüm üreticilerin aynı kurallara uymasını mecbur bırakarak daha adil bir rekabet koşulu sağlar.

CE işareti ürünlerin serbest dolaşmasını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği’nin ürünlerin özellikleriyle alakalı mevzuatı kolaylaştırmak ve daha genel bir hale getirmek amacıyla 1985 senesinde başlattığı “Yeni Yaklaşım” kapsamında uygulanan bir çeşit güvenlik ve sağlık işaretidir. Yeni Yaklaşım yönetmelikleri ürünlerin yönetmeliklerinin sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uymasını şart koşmuş ve uygunluk değerlendirme çalışmalarıyla ürünlerin mevzuata uygunluğunun belgelendirilmesini şart koşmuştur.

CE işareti üzerinde yer aldığı ürünün insan,hayvan sağlığı ve güvenliğini dikkate alacak şekilde üretildiğini göstermektedir.

Hangi Ürünler CE Belgesi Almalıdır?

CE işareti taşımakla yükümlü olan ürünler direktiflerle belirtilmiştir. Bir ürün bir direktif kapsamına da birden çok direktif kapsamına da girebilir. Bu sebeple ithalatçı ürün ile ilgili iyi araştırma yapmalıdır. Aşağıda CE belgesi almakla yükümlü ürün kategorilerini bulabilirsiniz;

Oyuncaklar

 • Kişisel Koruyucu Donanımları
 • Makinalar
 • Tıbbi cihazlar
 • İnşaat malzemeleri
 • Asansörler
 • Gaz Yakan Aletler
 • Sıcak su kazanları
 • Basınçlı kaplar
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar
 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar
 • Sivil kullanım için patlayıcılar
 • Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar
 • Gezi Amaçlı Tekneler
 • Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlar
 • In vitro tıbbi tanı cihazları
 • Ölçü Aletleri
 • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
 • Alçak Gerilim Cihazları
 • Elektromanyetik Uyumluluk

FDA Kaydı

FDA’nın açılımı Food and Drug Administration olup, Türkçesi ise Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olarak çevirilebilir. Bu büro Amerika Birleşik Devletlerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır. Sorumluluk alanları; gıda, ilaç, diyet eklentileri, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler, radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, kozmetikler ve veteriner aletleridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde insan veya hayvanların tüketmesi amacıyla gıdanın üretimini, işlenmesini, paketlenmesini yapan yerli ve yabancı tüm tesisler FDA kaydını gerçekleştirmelidir.

Gıda ve İlaç Dairesinin halkı korumak adına ilave önlemler alması ve ABD gıda pazarını terör olaylarına karşı koruması amaçlanmıştır. Bioterorizm yasasına göre 2003 tarihinden bu zamana kadar olan süre zarfında ABD’ye gidecek her çeşit yiyecek, içecek ve ilaç için FDA belgesi teyidi almak zorunludur.

FSC Belgesi:

Fsc belgesi orman ürünleri ile alakalı satış ya da üretim yapan şirketlerin ürünlerinin, Orman Yönetim Konseyinin belirlediği standartlara uygun olarak üretildiğini ispatlayan bir belgedir.

Orman Yönetim Konseyi 1993 senesinde kurulan dünya çapınca bir organizasyondur. Orman Yönetim Konseyi orman ürünlerinin belirlenen standartlarda ticaretinin yapılmasını sağlamak amacıyla kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Almanya’nın Bonn şehrinde kurulmuştur. Orman Yönetim Konseyinin merkezi de kurulduğu şehirde yer almaktadır. Fsc belgesi adını Forest Stwardship Council’in baş harflerinden almaktadır.

Orman Yönetim Konseyinin kuruluş sebebi Birleşmiş Milletler tarafından sunulan FAO raporunda dünya ormanlarının yarısına yakının tahrip edildiğinin ortaya çıkmasıdır.

Rainforest Alliance:

Yağmur Ormanları Birliği 1987 senesinde Daniel Katz tarafından biyolojik çeşitliliği sağlamak ve sürdürülebilir geçim sağlama amacıyla kurulmuştur. Yağmur Ormanları Birliği belirli amaçlar çerçevesinde çeşitli işletmelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve hükümetlerle birlikte çalışır. Ekolojik düzenin sağlanması için çabalayan önemli bir kuruluştur.

Sürdürülebilir Tarım Standartının tüm gereksinimlerini karşılayan ve Rainforest Alliance Güvence Kurallarının gereklerine uyan araziler, tedarik zincir kuruluşları ürünlerini Rainforest Alliance belgeli olarak satabilir. Rainforest Alliance etiketi sayesinde; Ormansızlaşma önlenir, yeniden ağaçlandırmaya teşfik edilir, verimlilik arttırılır ve maliyetler azalır.

Menşe Şahadetnamesi: (Certificate of Origin)

Uluslararası ticareti yapılan ürünlerin menşeini belirten belgelerdir. İhracatı gerçekleştiren şirketin üyesi olduğu yerel ticaret veya sanayi odalarınca onaylanan belgedir. İhracatı yapılan eşyanın düzenlendiği ülkeye ait olduğunu veya gördüğü işlem nedeniyle o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren bir belgedir.

Dolaşım Sertifika ve Belgeleri: (Movement Certificates)

Ürünün gideceği ülkeye göre alıcı kişinin gümrük muafiyetinden yararlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan belgelerdir. Bu belgeler ihracatçı tarafından bağlı olduğu ticaret ya da sanayi odasından alınır.

Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası: (Phytosanitary Certificate)

Bitki ya da bitkisel ürün ihracatçısının ihraç etmeyi düşündüğü ürünün hastalık ve zararlı maddelerden arındırılmış olduğunu gösteren belgedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan belgelerdir.

İmalatçının Analiz Sertifikası: (Manufacturer’s Analysis Certificate)

Kimyasal madde gibi analize ihtiyaç duyan malların formüllerindeki bileşenlerin isim ve oranlarını gösterir. İmalat yapan şirket tarafından bir beyan şeklinde veya bağımsız laboratuvalar tarafından düzenlenir.

Hayvan İhracatına İlişkin Sağlık Raporu: (Health Certificate For Animal Export)

Hayvansal maddeler, canlı hayvanlar ve deniz ürünleri ihracatında bu ürünlerin bulaşıcı hastalık taşımadığını, temiz olduğunu gösteren belgedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığından alınır.

Radyasyon Analiz Belgesi / Sarı Belgesi: (Radiation Certificate)

İhracat yapılan ülkenin talep etmesi halinde ihracatçı firmalar tarafından alınması gereken belgedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun ilgili birimlerinden ithalat yapılan ülke makamına verilmek üzere temin edilir.

Buğra Güngör
E-İhracat Uzmanı

Paylaş :

Son Bloglarımız
Bültenimize abone olmak için
Desteğe mi ihtiyacınız var?